Felhasználói feltételek, kihívás szabályzat

A Magyarhang Nonprofit Kft. és a Szivárvány Misszió Alapítvány Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezésében meghirdetett kihívások játékszabályzata

1. Ez a szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Magyarhang Nonprofit Kft. (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4. em. 1., e-mail cím: [email protected]) és a Szivárvány Misszió Alapítvány (székhely: 1084 Budapest, Auróra u. 11., e-mail cím: [email protected], a továbbiakban együtt: Szervezők) Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezésében meghirdetett kihívásokra mint nyereményjátékokra (a továbbiakban: Kihívás) vonatkozik.

2. A Kihívásban résztvevő jelentkező (a továbbiakban: Játékos) a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

3. A Kihívásban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a Kihívás teljesítését megelőzően résztvevőként regisztrált és ezzel egyidejűleg személyes adatai kezeléséhez az ott közzétett adatvédelmi tájékoztatóban (https://legyelteapluszegy.hu/subpages/view/adatkezeles) foglaltak ismeretében hozzájárulást adott a Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezés weboldalán, és a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel.

4. A Kihívásban nem vehetnek részt a Szervezők tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai. A Kihívásból a Szervezők kizárják azt is, aki bármilyen módon veszélyezteti a Kihívás tisztességes lebonyolítását, illetve aki a 3. pont szerinti hozzájárulását a Kihívás időtartama alatt, vagy a Kihívás értékelését megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervezők a Játékosnak külön értesítést nem küldenek.

5. A Játékos kijelenti, hogy a 3. pont szerinti regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

6. A Kihívás során a Szervezők a jelen Szabályzatban meghatározott ajándékokat ítélik oda – a konkrét játék meghirdetésekor a Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezés weboldalán jelzett részletes feltételek szerint – azok számára, akik 

a) saját közösségimédia-oldalukra nyilvános vagy a Szervezők e közösségi hálózaton fenntartott Legyél te a +1! nevű oldalának kezelői számára egyébként láthatóvá tett eléréssel a konkrét kihívás által meghatározott témában és formában üzenetet, illetve általuk készített képet, videót vagy szöveget töltenek fel az adott kihívásban meghatározott hashtagek alkalmazásával, vagy

b) ismerősüket meghívják a Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezés weblapján meghirdetett módon, és az új személy is regisztrál a Legyél te a +1 közéleti mobilizációs kezdeményezés weblapján.

7. A Kihívás 2022. február 1. és 2022. április 3. között zajlik, ezen belül az egyes játékok az ezek meghirdetésekor a Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezés weboldalán meghatározott időszakban zajlanak. A Kihívás, illetve a konkrét játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, 

8. A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok közül azok, akik az adott Kihívást a 6. pontban foglaltak szerint teljesítik, a játék nyereményeként a Szervezők által felajánlott, a Szabályzat mellékletében felsorolt termékeket, illetve szolgáltatásokat kapják. A Szervezők a mellékletben felsorolt nyereményeken túl további ajándékokat a Játékban nem ítélnek oda, azonban annak jogát fenntartják, hogy utóbb érkezett felajánlások esetén a Szabályzat mellékletének módosítása mellett a még nem értékelt kihívások esetében újabb ajándékot ajánljanak fel. 

9. Az ajándékokkal kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervezők és a nyertesek kötelesek együttműködni.

10. Ha az ajándék átvételére, illetve igénybevételére a Játékos határidőben nem jelentkezik, a Szervezőket az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. A nyertes a nyereményt a Szervezőknek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. 

13. A Játékos a Kihívásban történő részvétellel kifejezetten lemond a Kihívás lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőkkel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

14. A Szervezők nem vállalnak továbbá felelősséget azért, ha a Kihívás időtartama alatt a a weboldal vagy valamely harmadik személy által biztosított, a Játékos által igénybe venni kívánt online szolgáltatás technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

15. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a Legyél te a +1! közéleti mobilizációs kezdeményezés weboldalán. Ha kérdése van a játékkal kapcsolatban, azt a szervezők az [email protected]  e-mail címre várják.

Budapest, 2022. 01. 31.

Cookie-beállítások

Oldalunk cookie-kat használ a beállításaid mentéséhez, az oldal teljesítményének méréséhez, és lehetővé teszi számunkra, hogy más platformokon megjelenő hirdetésekkel elérjünk téged. További információkért olvasd el adatvédelmi nyilatkozatunkat. Itt testreszabhatod a beállításokat ha ezt szeretnéd.

Elfogad